Rezervácia splavu

Michal Šaradín
Tel: +421 907 802 622
Email: michalsaradin@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/raftinghron
Sama Chalupku 130/35
, Nemecká nad Hronom, SK-97697

Obchodné meno:
FishingGuide, spol. s r.o.
Sídlo:Jána Švermu 5, Nemecká 976 97
IČO: 47 442 051

IBAN
SK11 8330 0000 0024 0175 6270

fullsizerender1

fullsizerender